Περιγραφή

Εμφάνιση επάνω εξωφύλλου

 SBR Shore C 10 – 15C

 Επιλογή πλάτους: 1.3 m, 1.4 m, 1.5 m;

Επιλογές μήκους: 3.3 m, 4.5 m, 7 m.

 RB

 Με Roll?

Ακτή Γ 22

 100% CR (Poron )Shore C 9

 Πλάτος 1.2M x μήκος 3.3M x 3.0mm;

Πλάτος 1.3M x μήκος 3.3M x 3.0mm.

 CR Υποκατάστατο Shore C 15 – 18  Πλάτος 1.0M x μήκος 2.0M x 3.0mm.
 NEOPRENE 1.3M, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm με ρολό.